Myndigheten för tillgängliga medier

Allt för ofta fokuserar företag på hur deras produkt ser ut. Istället borde de visa hur deras produkt känns. Varför? För att människor är känslostyrda. Och bilder är den rakaste vägen in till känslovärlden. När MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, kontaktade Apelöga ville de ha hjälp med att visa upp sin tjänst Legimus och sin tidning 8 Sidor. Legimus hjälper användare att läsa och lyssna på böcker och tidningar. Hur ser Legimus ut? Och hur känns det att använda Legimus? MTM ville ha ett bildmaterial som visade detta. Deras önskemål var också att visa hur personer använder deras app och tidning i olika miljöer. Dels en biblioteksmiljö, med en bibliotekarie och en äldre besökare, dels en person med funktionshinder och dennes assistent. Vi fotograferade också i en skola med elever och lärare. Vårt uppdrag var dels att leta upp miljöer och modeller, dels att organisera fotograferingarna, där Legimus och 8 Sidor vävdes in. Resultatet? Avgör själv! Förhoppningsvis ger bilderna dig en känsla för produkterna.                

Allt för ofta fokuserar företag på hur deras produkt ser ut. Istället borde de visa hur deras produkt känns. Varför? För att människor är känslostyrda. Och bilder är den rakaste vägen in till känslovärlden.

När MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, kontaktade Apelöga ville de ha hjälp med att visa upp sin tjänst Legimus och sin tidning 8 Sidor. Legimus hjälper användare att läsa och lyssna på böcker och tidningar.

Hur ser Legimus ut? Och hur känns det att använda Legimus?

MTM ville ha ett bildmaterial som visade detta. Deras önskemål var också att visa hur personer använder deras app och tidning i olika miljöer. Dels en biblioteksmiljö, med en bibliotekarie och en äldre besökare, dels en person med funktionshinder och dennes assistent. Vi fotograferade också i en skola med elever och lärare.

Vårt uppdrag var dels att leta upp miljöer och modeller, dels att organisera fotograferingarna, där Legimus och 8 Sidor vävdes in.

Resultatet? Avgör själv! Förhoppningsvis ger bilderna dig en känsla för produkterna.

161025_1627_mtm_ronnenskolan

 

161025_1287_mtm_ronnenskolan

 

161025_1980_mtm_ronnenskolan-1

 

161025_1023_mtm_ronnenskolan-1

 

161025_0442_mtm_ronnenskolan

 

161011_1680_mtm

 

161011_0733_mtm

 

150902_0075_mtm

 

150307_0244_mtm_unga

Leave a Reply