Skillnaden mellan en chef och en ledare

Skillnaden mellan en chef och en ledare


Häromveckan berättade jag att Apelöga nu är en organisation utan chefer. Hädanefter kommer det inte tas några auktoritära beslut hos oss. Istället har alla medarbetare makt att ta beslut.

Den som går först

Fungerar ett företag utan chef? Jag tror det. Men däremot fungerar inte ett företag utan ledare.

Det är alltså läge att förtydliga skillnaden mellan chef och ledare.

Chefskap handlar om beslutsfattande och makt. Chefen har befogenhet att bestämma, utan att behöva argumentera för, eller motivera, sina beslut.

Ledarskap däremot handlar om något annat. Den här illustrationen, som dyker upp lite varstans på nätet, sammanfattar det rätt bra:

Chef eller ledare?

Hur beslutsprocessen förändrats

Tidigare, när jag var både chef och ledare på Apelöga, kunde det gå till så här:

1. Jag läste något som gav mig en idé.
2. Jag beslutade att genomföra idén.
3. Jag berättade för mina medarbetare att beslutet var taget.

Nu, när chefskapet är avskaffat går det istället till så här:

1. Jag läser något som ger mig en idé.
2. Jag berättar för mina medarbetare om idén. Jag gör ett förslag, och stämmer av med berörda.
3. Beroende på responsen från medarbetarna så antingen tas beslutet, eller inte.

Den tidigare beslutsmetoden, chefsmodellen, var helt klart snabb. Jag behövde inte stämma av, utan kunde bara köra på. Nackdelen var att jag körde i diket titt som tätt.

Jag tror att många dikeskörningar kan undvikas med den med den nya modellen.

Ingen är chef, alla är ledare

Ja, jag är övertygad om att chefsskap är överflödigt, men att ledarskap är superviktigt.

Vårt företag, liksom alla andra, behöver ledarskap. Ledare som tar ut riktningen åt vilket håll företaget, och sedan leder åt det hållet.

Man tänker sig ofta att ledarskap sker uppifrån och ner, och att det därför är kopplat till chefskap, men så behöver det inte alls vara. Jag har tidigare berättat om hur ledarskap sidledes och uppåt kan te sig.

Dessutom finns det ingen begränsning på hur många som kan vara ledare.

Apelöga är förvisso chefslöst, men vi är inte ledarlösa. Vi har i själva verket lika många ledare som anställda på byrån.
Vår videograf Michael leder vår filmsatsning med sina visioner om hur man bäst berättar med rörliga bilder.
Våra fotografer Erika och Christian leder den fotografiska utvecklingen.
Therese leder bildbanksproduktionen.
Anders leder oss mot nya kundsamarbeten, och tar hand om våra befintliga.
Och jag leder på mitt sätt, till exempel genom att skriva denna blogg.

Nästa vecka i bloggen om ett fenomen i sociala medier som irriterar mig. Ja, något som stör mig kopiöst mycket. Häromdagen förstod jag äntligen varför. 

Om du vill läsa inlägget före alla andra: Sajna upp med din mailadress nedan, så får du inlägget i din mailkorg.

Artikelskribent:
Adam Haglund

Lämna ett svar